dDRG tuottaa yhtenäisen palvelutuotannon kuvauksen suun terveydenhuollosta

dDRG_pic

 

dDRG (Dental Care Diagnosis Related Groups) on suun terveydenhuollon yksityiskohtaiseen tarkasteluun kehitetty episodipohjainen potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä. Tämä casemix-järjestelmä tuottaa tietoa väestön suun terveydenhuollon palvelutarpeista, palveluiden käytön syistä ja palveluihin käytetyistä resursseista.

Järjestelmä yhdistää potilaiden suun terveyden hoitotiedot organisaation kustannus- ja henkilöstötietoihin, jolloin saadaan suun terveyden ongelmia kuvaavia episodeja. Kustannuslaskennassa käytetään samaa Kustannukset Per Potilas -mallia, joka on käytössä muissa DRG-järjestelmissäkin. Tietojen avulla organisaatiot pystyvät tarkastelemaan suun terveyden potilas- tai episodikohtaisia kustannuksia, ammattiryhmien välistä resurssien käyttöä ja suunnittelemaan työnjakoja toimintaa ja asiakaslähtöisyyttä palvelevaksi.

Järjestelmä perustuu potilastietojärjestelmään rutiinisti kerrytettäviin potilas-, diagnoosi- ja toimenpidetietoihin, eikä se edellytä potilasta hoitavilta ammattilaisilta mitään ylimääräistä työtä. Järjestelmän tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää arjen suun terveyden toiminnan ja talouden ohjaamisessa sekä suunnittelussa, mutta sitä voidaan käyttää myös laadun ja terveyshyödyn mittaamisen tukena.