EPR on potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, joka kytkee yhteen potilaan sairauden hoidon ja hoidon kustannukset läpi koko palveluketjun.