Toimintakykymittarit ja hoitoisuustieto

Haavekuva

 

FCG Konsultoinnin hallinnoimien FIM®-, RAVA®- ja TUVA®-toimintakykymittareiden sekä RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän tiedon tallentaminen, käsittely sekä operatiivinen raportointi uudistuu. Erillisjärjestelmät yhdistyvät tänä vuonna AIRA tietopalveluratkaisuksi. AIRA tulee sanoista asiakaslähtöiset informaatioratkaisut.

Ratkaisun yhdenmukaisuus parantaa edelleen toimintakykymittareiden ja hoitoisuusluokitusjärjestelmän käytettävyyttä, niiden tuottaman tiedon hyödynnettävyyttä ja raportointia. Asiantuntija- ja käyttötuki asiakasorganisaatioille on virtaviivaista ja selkeää.

AIRA parantaa toimintakyky- ja hoitoisuustiedon käytettävyyttä hoitoketjussa sekä tiedon hyödynnettävyyttä. Toimintakyky- ja hoitoisuustieto tukee tulevien maakuntien tiedolla johtamisen tarpeita.