Raportointi ja analytiikka kunnan päätöksenteossa

raportointi ja analytiikka

 

Raportointi ja analytiikka tarjoavat ratkaisut koko kuntakonsernin tiedolla johtamisen haasteisiin.

Johtamisen kannalta merkityksellistä tietoa kerätään jatkuvasti sekä kuntaorganisaation sisältä että ulkopuolelta. Päättäjät tarvitsevat tehokkaaseen toimintaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa, joka perustuu oikeisiin lähteisiin.

Kuvitellaan kuntajohtajalle työkalu, joka tarjoaa mahdollisuuden kaiken olennaisen tiedon analysointiin lähes reaaliaikaisesti ja visuaalisesti miellyttävässä muodossa. Mitä jos sen lisäksi tieto olisi vielä valmiiksi jalostettua tiivististettynä muutamaan avainmittariin? Intuitiivisen käyttöliittymän kautta lisäksi lähes rajattomat mahdollisuudet porautua analyysien tuloksiin johtaneisiin yksityiskohtiin? Näinhän asian pitäisi olla.

Entä onko työskentelyn ja päätösten tueksi oleva informaatio yksinomaan johtajien yksinoikeus? Eikö kaikilla kunnan työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus tarkastella tietoja esimerkiksi asiakkaista tai oman työn tuloksista riippumatta siitä työskenteleekö vaikkapa terveydenhuollossa tai sivistystoimessa?
 

Työ lähtee tarvekartoituksesta

Raportointi ja analytiikka -palvelualueemme asiantuntijat ovat erikoistuneet auttamaan tiedolla johtamisen haasteissa. Työ alkaa tarvekartoituksella ja jatkuu sunnittelun ja olemassa olevan datan yhdistämisen kautta lopullisen sovelluksen rakentamiseen. Lopputuloksen varmistaa kumppanina toimiva alan johtava ohjelmistoyritys QlikTech ja sen QlikView ja Qlik Sense -ohjelmistotuotteet.

Ratkaisuissa on toimintokohtaisen tiedon lisäksi yhdistetty mm. kunnan omia talous- ja henkilöstöhallinnon tietoja ja näin luotu uusia yhdistelmämittareita, joista hyvä esimerkki on kunnan sairauspoissaolojen kustannukset.
 

Meillä on laaja-alainen kokemus ja osaaminen kunnan tiedolla johtamisesta. Yhdistämme tehokkaasti teknisen osaamisen ja kuntajohtamisen sisältöasiantuntemuksen ja tarjoamme näin asiakkaillemme edellytykset parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.