Organisaation muutossuunnittelu

Sote-uudistus tuo sosiaali- ja terveydenhuoltoon runsaasti muutoksia, kun aiemmin jaetut toiminnot organisoidaan suuriksi monitoimijaisiksi kokonaisuuksiksi. Valitettavan usein tieto on puutteellista ja hajallaan eri lähdejärjestelmissä. Kuitenkin vain ajantasainen kokonaiskuva nykyisestä organisaatiosta tarjoaa mahdollisuuden muutoksen onnistuneeseen läpiviemiseen.

FCG Talentin henkilöstösuunnitteluohjelmisto Hesu kokoaa hajallaan olevan tiedon yhteen ja visualisoi sen helposti hahmotettavaan muotoon. Ylläpidät vakansseihin liittyvää tietoa. Saat kattavan kokonaiskuvan organisaatiosi henkilöstörakenteesta, sen muutoksista ja mitoitat palvelutuotannon vastaamaan tarvetta. 

Hesu havainnollistaa myös organisaation henkilöstöresurssien maantieteellisen sijoittumisen ja rakenteellisen jakautumisen.

Hesu tarjoaa mahdollisuuden simuloida muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia. Eri vaihtoehtojen tarkastelu ennen päätöksiä on helppoa. Suuret muutokset voidaan viedä hallitusti läpi, kun yllätyksiä ei tule matkalla.
 

Uusi työntekijä tuottamaan nopeammin

Usein rekrytointi katsotaan päättyneeksi, kun paperityöt on tehty ja työntekijän ensimmäinen päivä on takana. Hyvä perehdytys vaatii kuitenkin huomattavasti enemmän ja työkalumme siihen on Elbit Intro.

Elbit Intron perehdytyssuunnitelma jakautuu tehtäviin, joilla on aikataulu ja vastuuhenkilöt.  Kun tehtävä on suoritettu, se kuitataan. Näin olet varma, että prosessi etenee suunnitemallasi tavalla. Iso investointisi - uusi työntekijä - alkaa tuottaa nopeammin.