PYLL-mittari terveyden ja hyvinvoinnin vaikuttavuuden mittaamissa

Uudenmaan liitto, muokattu

Keski-Uusimaan kuntien PYLL-arvot ovat hyvät, vähintäänkin maamme keskitasoa. Vantaan PYLL-arvot ovat hyvät ja kehitys on ollut erittäin hyvää, koko Suomen kehityksen suuntaista tai osin jopa parempaa.

FCG on tehnyt yhteistyössä professori Ilkka Vohlosen ja lääketieteen tohtori Mikko Vienosen kanssa lausunnot Keski-Uudenmaan ja Vantaan sekä sen suuralueiden väestön hyvinvoinnista, terveydentilasta ja sen kehittymisestä. Alueen väestölle on laskettu ns. PYLL- eli menetetyt elinvuodet -indeksit (PYLL = Potential Years of Life Lost) 

Selvitys tehtiin vuonna 2018 ja se koski aineistoa vuosilta 20122016. Seurantatietoa oli aineistossa v. 1992 alkaen. Lausuntojen lisäksi alueille annettiin kouluarvosanat helpottamaan kokonaisuuden hahmottamista. Työn tavoitteena oli osoittaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tila ja sen kehitys.  

PYLL-mittari tuo esiin suurimmat ongelmat ja sairausryhmät, jotka vaikuttavat hyvinvointiin negatiivisesti. Tulosten avulla pystytään käynnistämään ehkäiseviä interventioita eri syistä johtuvien ennenaikaisten kuolemien määrän vähentämiseksi ja kohdistamaan toimenpiteet painoarvoltaan merkittävimpiin ongelmiin yli sektorirajojen. 

Keski-Uusimaan kuntien PYLL-arvot ovat hyvät, vähintäänkin maamme keskitasoa Kehitys on ollut hyvä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Useissa Keski-Uudenmaan kunnissa pahanlaatuisista kasvaimista aiheutuneet PYLL-arvot ovat korkeat eikä kehitys ole seurannut maan trendiä tai se on mennyt jopa huonompaan suuntaan. Vantaan PYLL-arvot ovat hyvät ja kehitys on ollut erittäin hyvää, koko Suomen kehityksen suuntaista tai osin jopa parempaa. Erityisesti naisten tilanne on ollut huomattavasti koko maan tilannetta parempi. 

Selvityksen tilasi Uudenmaan liitto.