RAVA®-kustannuslaskenta resurssitarpeen suunnittelussa

laskukone

 

RAVA®-kustannuslaskentaprojektin tarkoituksena on yhdistää organisaatioiden kustannustietoa RAVA®-mittarin tuottamaan ikääntyneen asiakkaan toimintakykytietoon. Tavoitteena on kehittää kustannuslaskentamalli, jolla voidaan laskea keskimääräinen asiakaskohtainen kustannus toteutuneille hoitopäiville ja käynneille (suoritteet) RAVA®-luokittain eri asumismuodoissa (koti, tavallinen ja tehostettu palveluasuminen, muu pitkäaikaishoito). Laskennan tavoitteena on tuottaa keskimääräiset kustannukset kustannuspaikkatasolla.

Kustannuslaskentatietoa voidaan hyödyntää mm. budjetoinnissa, optimaalin palvelurakenteen ja resurssien käytön suunnittelussa sekä organisaation sisäisessä ja ulkoisessa vertaisarvioinnissa.

Kustannuslaskentamallin tavoitteena on hoitotyön kustannustietoisuuden lisäämisen ohella luoda työväline, jolla voidaan arvioida asiakkaan hoitopäivän hinta suhteessa RAVA®-luokkaan huomioiden hoitoon käytetty välitön ja välillinen työaika

  • laskea asiakaskohtainen kustannus per RAVA®-luokka
  • arvioida kustannusten  kohdentaminen RAVA®-luokan muuttuessa
  • laskea toteutunut kustannus/RAVA®-luokka/asumismuoto.

FCG toteuttaa projektin yhteistyössä pilottiorganisaation kanssa. Pilottiorganisaatio toimittaa FCG:n asiantuntijoiden laatiman muuttujaluettelon mukaiset asiakkaiden käynti-, tilinpäätös- ja henkilöstötiedot. Lisäksi pilottiorganisaatiossa on syksyllä 2017 toteutettu eri asumismuotoja koskeva työajanseurantajakso, jonka aikana on kerätty tietoa asiakaskohtaisen välittömän ja välillisen työn määrästä.