Tervetuloa tutustumaan FCG:n palveluihin Sairaanhoitajapäivillä

Sairaanhoitajapäivät

Tule tutustumaan ja kuulemaan lisää hoitoisuustiedon hyödyntämisestä ja toimintakykymittareista. Osastomme on 3m41+3n40 - nähdään!


Esittelyssä osastolla:

  • Sohu-mittari, jolla saadaan tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta. 
  • Kuntarekry.fi-portaali, jossa helpot sähköiset työvälineet työpaikkojen, sijaisuuksien ja keikkotöiden hakemiseen.
  • Kompassi-menetelmä, joka jäsentää ja visualisoi asiakkaan tilanteen.
  • ITE-menetelmä toiminnan laadun arviointiin ja kehittämiseen. 
  • FIM®-mittari vajaakuntoisen aikuisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin.
  • TUVA®-mittari mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn arviointiin.
  • RAVA®-mittari ikääntyneen henkilön toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin.

 Kuulet myös RAFAELA®-hoitoisuusseminaarista, jonka teemana on hoitoisuusluokitusjärjestelmän ylläpitäminen ja hoitoisuustiedon hyödyntäminen. Seminaarin ajankohta on 16.18.5.2019.