Raha seuraa asiakasta

lääkärit

Sote-keskuksen oikeudenmukainen korvaus edellyttää monipuolista tietoa asiakkaan sairauksista. THL:n tekemän tutkimuksen ensimmäiset tulokset valmiit.

 

Maakunta maksaa sote-keskukselle asiakkaasta kuukausittain kiinteän summan eli kapitaatiokorvauksen. Oikeudenmukainen korvaus vastaa asiakkaan palvelutarvetta.

THL on selvittänyt, mitä kaikkia taustatekijöitä kapitaatiokorvauksessa tulisi huomioida ja millainen painoarvo eri tekijöillä tulisi olla korvauksessa. Tutkimus on nyt valmistunut ja siihen voi tutustua THL:n slideshare esityksestä. 

THL:n korvauslaskelmissa on käytetty FCG:n tuottamia perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntikustannuksia. Kustannuslaskennassa on laskettu ammattilaisten eri yhteystavoille omakustannushinnat KPP-kustannukset per potilas -laskentamallilla.THL:n aineisto käsittää vuosien 2015 ja 2016 Suomen väestöä koskevat tiedot. Sote-keskuksen suoran valinnan palveluihin määriteltiin sisältyvän avosairaanhoidon (Avohilmon palveluala T11) vastaanotto- ja kotikäynnit (yhteystavat R10 ja R20) seuraavien ammattihenkilöiden osalta: lääkäri, erikoislääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, perus- tai lähihoitaja.
 
Nämä käynnit laskettiin henkilöittäin vuosittain yhteen ja muutettiin kustannuksiksi Finnish Consulting Groupin (FCG) laskemien yksikkökustannusten perusteella 12.  Yksikkökustannukset on laskettu alhaalta ylöspäin kustannus per potilas (KPP) -menetelmää käyttäen.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Virpi Pitkänen 044-7844 572