Uudistettu RAFAELA® PPCq 2.0 -mittariversio käyttöön

Rafaela_uutinen

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän PPCq-mittarin kehitystyö on valmistunut ja uusi päivitetty PPCq 2.0 -mittari on nyt otettavissa käyttöön. Työhön osallistui asiantuntijoita eri asiakasorganisaatioista ja pilottiin eri vaiheissa yksiköitä useista organisaatiosta. Kiitokset kaikille osallistuneille ja ryhmän jäsenille! 

Uudistettu mittari toimii niin ympärivuorokautisissa kuin avohoitoyksiköissä eli kaikissa toimintaympäristöissä, joissa tehdään psykiatrista hoitotyötä. Sisältöä ja käsitteitä on päivitetty. Lisäksi pistelaskua muiden RAFAELA®-järjestelmän hoitoisuusmittareiden kanssa on yhtenäistetty.

Jos organisaatiossasi tai yksikössäsi on kiinnostusta PPCq 2.0 -mittarin käyttöönottoon tai sinulle heräsi kysymyksiä, otahan yhteyttä konsultointi@fcg.fi.

Mittareiden kehittämistyö ja päivitys on tärkeää. Olemme nyt aloittaneet sosiaalihuoltopalveluiden geneerisen mittarin kehitystyön. Sen perustana käytetään kehitysvammatyön hoitoisuusmittaria.