TUVA®-mittaritiedon hyödyntäminen 

Haastettelu

Olemme FCG:llä tehneet asiakkaillemme palvelutarpeen arvioita tietyistä asiakasryhmistä.
 

Olemme FCG:llä tehneet asiakkaillemme palvelutarpeen arvioita tietyistä asiakasryhmistä. Menetelmänä olemme käyttäneet systemaattista asiakaskartoitusta, jossa hyödynnetään TUVA®-toimintakykymittaria.

Asiakaskartoituksen tavoitteena on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas asumispalvelu mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Selvitämme, ovatko asiakkaat oikeassa palvelumuodossa suhteessa toimintakykyynsä ja avuntarpeeseensa.
 
Tulokset ovat olleet mullistavia, sillä suuri osa mielenterveys- ja päihdeasiakkaista ovat olleet liian raskaissa palveluissa. Niistä muodostuu kunnille suuret kustannukset, eivätkä asiakkaat ole tarkoituksenmukaisissa palveluissa. 

Kunnat voivat hyödyntämää asiakaskartoitusta kustannusten hillitsemiseen ja palvelurakenteen kehittämiseen. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaalle tarjotaan riittävät palvelut ja samalla heidän omaa osallisuuttaan vahvistetaan. Lisäksi kunnat pääsevät avaamaan tehokkaammin asiakasprosessejaan.