Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylässä

ATK- päivien osasto

ATK-päivät Jyväskylän Paviljongissa ovat alkaneet - tervetuloa tutustumaan tuotteisiimme osastolle B7

Tässä muutamia poimintoja:
 

 • FinDRG-sateenvarjo kasvaa. Potilasluokittelujärjestelmillä (casemix-järjestelmät) tuotetaan monipuolisesti tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tueksi. Luokittelua on tehty jo alueellisella Episodipotilasryhmityksellä (EPR), perusterveydenhuollon avohoidon episodipohjaisella pDRG®-järjestelmällä sekä erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmällä (NordDRG). Nyt potilasluokittelujärjestelmien perhe kasvaa suun terveydenhuollon episodipohjaisella potilasluokittelulla (dDRG), ja samaan aikaan kehittelemme myös sosiaalihuollon asiakasryhmittelyä.
   
 •  FCG:n potilasryhmitystuotteilla on kuvattu yhteistyössä THL:n kanssa koko maan perusterveydenhuollon vuosien 2015-2016 tuotanto ja potilaskirjo. Nyt kuntien ja maakuntien hoitotuotantoa ja sen kustannuksia voi vertailla kunnittain ja maakunnittain. Keskiviikon kahdeksannen session viimeisessä esityksessä kerrotaan aiheesta tarkemmin. Lisätietoja tuloksista saat myös osastoltamme.
   
 • Uudistamme hallinnoimiemme toimintakyvyn ja avuntarpeen arvioinnin järjestelmien ja hoitoituusluokitusjärjestelmän sovellukset. Uudessa ratkaisussa potilas-/asiakaskohtainen toimintakyky- ja hoitoisuustieto tallennetaan yhteiseen AIRA-tietopalveluratkaisun (asiakaslähtöiset informaatioratkaisut). Ratkaisun yhdenmukaisuus parantaa edelleen toimintakykymittareiden ja hoitoisuusluokitusjärjestelmän käytettävyyttä, niiden tuottaman tiedon hyödynnettävyyttä, raportointia sekä virtaviivaistaa asiantuntija- ja käyttötuen. Tieto on hyödynnettävissä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan analysoinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa.
   
 • Kompassi-palvelu tarjoaa asiakkaalle selkeän ja havainnollinen tavan kertoa elämäntilanteestaan. Se visualisoi asiakkaan tilanteen keskeisillä elämänalueilla ja tekee näkyväksi tarpeellisen palveluverkoston. Kompasseista on sovellutuksia aikuissosiaalityöhön, ohjauspalveluihin ja perheiden, lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn.
   
 • Kun aiemmin jaetut toiminnot organisoidaan Soten myötä suuriksi monitoimijaisiksi kokonaisuuksiksi, tarvitaan ajantasainen kokonaiskuva nykyisestä organisaatiosta. Hesu eli FCG Talentin ohjelmisto henkilöstösuunnitteluun kokoaa hajallaan olevan tiedon yhteen ja visualisoi sen helposti hahmotettavaan muotoon. Se antaa kattavan kokonaiskuvan organisaation henkilöstörakenteesta, mahdollisuuden simuloida muutoksia ja arvioida vaikutuksia ennen päätöksiä. Hesu havainnollistaa myös organisaation henkilöstöresurssien  maantieteellisen sijoittumisen ja rakenteellisen jakautumisen.

Molempien päivien tärpit poimit twitteristä  https://twitter.com/fcgkoulutus?lang=fil