Kolarissa pohjustetaan sote-uudistusta

Vanhus ja hoitaja

Kolarissa pohjustetaan sote-uudistusta selvittämällä, kohtaavatko kunnan palvelutarjonta ja asukkaiden tarpeet oikealla tavalla

Ulla Ylläsjärven työpaikalta on viisi kilometriä Suomen pohjoisimmalle rautatieasemalle. Johtava lääkäri Ylläsjärvi toivoo, että juna vertauskuvallisesti toisi jo päätöksen soteuudistuksen raameista, jotta Lapinkin kunnissa päästäisiin reippaasti eteenpäin.

– Uudistuksen mietintä on jatkuvasti agendalla ja vie paljon aikaa kaikilla tasoilla. Toivoisimme, että sitä ei tuotaisi valmiiksi sementoituna, vaan ketterästi muokattavana. Muutostarpeita ilmenee varmasti, arvioi Ylläsjärvi.

Kolarissa pohjustettiin soteuudistusta selvittämällä, kohtaavatko kunnan palvelutarjonta ja asukkaiden tarpeet oikealla tavalla. Vanhus-, vammais- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut analysoitiin FCG:n kanssa siitä näkökulmasta, saavatko asiakkaat toimintakykyynsä nähden parasta tukea.

– Halusimme, että tällainen mittaristo toisi yhteismitallista tietoa, jota voisi verrata muiden kuntien kanssa. Projektiin osallistui useampi Lapin kunta, Ylläsjärvi kertoo.
 

Tasapaino hyödyttää kaikkia

Kolari sai palvelupaketistaan hyvän arvo­sanan: asiakkaat saivat RAVA®, TUVA® ja FIM®-toimintakykymittarien perusteella juuri sen tasoista tukea, kuin he elämäänsä tarvitsevat. Vain muutaman asiakkaan kohdalla kokonaisuuden uudelleenarviointi saattaa olla tarpeen.

– Yleensä palvelut ovat raskaampia kuin henkilön toimintakyky vaatisi. Kolarissa asiat ovat hyvin, mutta joissain kunnissa erityisesti tilapäistä apua tarvitsevat saavat sitä turhan mittavasti, toteaa johtava asiantuntija Liisa Klemola FCG Konsultoinnista.

Klemola muistuttaa, että pienistä puroista kasvaa helposti merkittävä rahavirta. Lisäksi turhan raskaat palvelut yhtäällä saattavat tarkoittaa liian kevyitä toisaalla.

– Toimintakykymittarit antavat tietoa ensi­sijaisesti johtamiseen ja palveluiden kehittämiseen, mutta tieto hyödyttää suoraan myös yksilöitä, kun palvelut saadaan räätälöityä oikein.
 

Kolme ajankohtaista kysymystä

Liisa Klemola on tutkinut väitöstyössään ikäihmisten toimintakykyyn liittyvään tiedonhallintaa. Työ osoitti, että toimintakyvystä kerättyjen dokumenttien käyttö hoitoa ohjaavana välineenä jää melko vähäiseksi. Asenteet tiedon hyödyntämistä kohtaan ratkaisevat, miten käytännössä toimitaan.

Vanhuksen toimintakykyä kartoittavaan RAVA-mittariin lisättiin äskettäin kolme uutta kysymystä.

Ne liittyvät henkilön turvallisuudentunteeseen, päihteidenkäyttöön ja ihmissuhteisiin. Asiakkaan tuen tarvetta valottavaan indeksiin kysymykset eivät vielä vaikuta.

– Mittaristo elää ajan mukana. RAVA-indeksi on aloituspiste tuen määrän hahmottamiselle, siitä on hyvä lähteä räätälöimään, Klemola sanoo.

Johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi on tyytyväinen Kolarissa tehtyyn selvitykseen. Kunnassa haluttiin tietää, missä kurssissa palvelujen ja ihmisten kokonaisuus on, ja siihen saatiin vastaus.

– Saimme tilannetta selkeyttävät raportit, työ ei ollut kohtuuttoman hintaista eikä vienyt ylettömästi aikaa. Nyt tiedämme, että apua tarvitsevat ihmiset ovat oikeissa paikoissa ja olemme hoitaneet tämän osuuden soteuudistusta varten.

Julkaistu helmikuussa 2018 FCG:n asiakaslehdessä
Teksti Jaana Ahlblad
kuva FCG:n kuva-arkisto