Hoitoisuus- ja toimintakykytieto hyötykäyttöön -tietoisku Kuntamarkkinoilla

huutomerkki

To 13.9. 11.45-12.30 FCG Konsultoinnin asiantuntijat valottavat hoitoisuus- ja toimintakykytiedon hyötykäyttöä yhdessä ja erikseen. Paikka on kokoushuone  A2.4 Kuntatalon toisessa kerroksessa.


Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan monimuotoista, alueellisesta tietoa palvelutarpeesta ja asiakkaista toiminnan suunnittelun, järjestämisen ja arvioinnin tueksi.

Toimintakyky-, hoitoisuus- ja potilasluokitusjärjestelmien tuottama tieto on tärkeässä roolissa. Eri järjestelmien tiedon tulee olla yhdisteltävissä, jotta prosessien tarkastelu on asiakaslähtöistä ja läpinäkyvää. 

AIRA-tietopalveluratkaisu mahdollistaa asiakaslähtöisen hoitoisuus-, toimintakyky ja avuntarvetiedon yhdistämisen muihin sotejohtamisen avaintunnuslukuihin, mittareihin ja tietolähteisiin. Tämä luo uusia mahdollisuuksia kustannusten, tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa.

Tietoiskussa puhuvat FCG Konsultoinnin erisyisasiantuntijat Anne Rintala ja Mikko Jaakonsaari.