FIM®-järjestelmän syventävä koulutus

Mikko Jaakonsaari
FIM®–järjestelmän syventävä koulutus
Aika
Paikka
FCG-talo, Käpylä

Koulutuksessa saat eväitä hyödyntää FIM®-järjestelmän tuottamaa tietoa monipuolisesti asiakas- ja organisaatiotasolla.

Koulutus antaa myös valmiudet toimia FIM®-järjestelmän tutorina omassa organisaatiossa. Voit ohjata ja neuvoa työyhteisössäsi, kuinka luotettava FIM®-arviointi toteutetaan ja mitä tulee huomioida tiedon tallentamisessa. Lisäksi pystyt ottamaan kantaa toimintakyvyn ja avuntarpeen sujuvaan arviointiin.

Koulutuspäivän teemat:

• FIM®-mittarilla saadun tiedon hyödyntäminen
• FIM®-mittarilla luotettavien arviointien käytännön toteutus 
• FIM®-mittarilla saadun tiedon sujuva tallentaminen

Lisätiedot ja ilmoittautuminen >