”RAFAELA® solahtaa sosiaalityöhön”

Helsingin vaakuna

- Rafaela sopii kuin nenä päähän, sanoo Helsingin kaupungilla vammaisten asumis- ja laitospalveluissa johtavana ohjaajana työskentelevä Soile Härkönen.

RAFAELA®-järjestelmä kehitettiin alun perin mittaamaan nimenomaan toteutunutta hoitotyötä suhteessa resursseihin. Kehitysvammatyön luokittelulle Helsingin kaupungin ja FCG:n yhdessä kehittämä mittari kykenee kuitenkin kuvaamaan myös toteutunutta sosiaalityötä suhteessa resursseihin.

- Työn kirjaamisella voimme todistaa, että sosiaalialan ammattilaisia tarvitaan. RAFAELA-järjestelmän avulla kehitämme ja tuomme esiin ammatillisuuttamme, Härkönen määrittelee.


Pohja yhteiselle ammatilliselle kehittymiselle

Sosiaalityössä ja erityisesti kehitysvammaisten parissa työskentelyssä asiakassuhteet ovat pitkiä, usein jopa vuosikymmeniä jatkuvia. Omasta asiakkaasta tulee helposti ja luontevasti liki perheenjäsen. Tällöin kuitenkin ammatillinen ote löystyy eikä enää kehity. Tämä on tuttua Härköselle.

– Siksi onkin tärkeätä, että meillä on yhteisiä foorumeita, joissa puhutaan siitä, mikä ja mitä on kehitysvammatyö 2010-luvulla. Keskustelemme siis siitä, mitä työ on emmekä siitä, millainen tai kuinka raskas asiakas on.

Näitä keskustelufoorumeita toi RAFAELA® mukanaan: esimerkiksi työntekijöiden keskustelut työyhteisössä kuukausiraportin perusteella sekä yhteyshenkilöiden ja vastuuhenkilöiden yhteiset tapaamiset. Soile Härkösen sanoin RAFAELA-tapaamisissa vertaisuus on merkittävää.

- Olemme myös alkaneet puhua yhteistä kieltä ja keskustella avoimesti. Perinteisesti ryhmäkodit ovat olleet ympäri Helsinkiä eri alueilla, ja henkilökunta vain vähän tekemisissä muiden toimipisteiden työntekijöiden kanssa.


Työntekijöiden dokumentointitaidot ovat parantuneet

Esimiehenä Härkönen hyödyntää järjestelmään kertyvää dokumentaatiota, ja kiittelee työntekijöiden ammatillisen asiakastyön kirjaamisen tason nousua hoitoisuusluokittelun käyttöönoton rinnalla. Hänelle itselleen RAFAELA®-raportit ovat oiva esimiehen työkalu. Tärkeää on myös se, että työntekijät tuottavat itse tiedon työstään.

- Kuukausiraportti on peruste käytännön työnjohdolle ja sijaisten palkkaamiselle, Härkönen sanoo. Hänen vastuullaan on kolme yksikköä: Siltavuoren ja Tähtelän ryhmäkodit sekä Metsäpuron asuntoryhmä.

- Raporteilla olen voinut tuoda ikävät tosiasiat esiin ja saada myös työntekijät hyväksymään niiden perusteella tehdyt ratkaisut. He hyväksyvät kyllä reilun pelin, jossa resursseja tasataan tarpeen mukaan esimerkiksi eri yksiköiden välillä. Tähän astihan meillä on ollut erillisiä pieniä toimipisteitä ja haulikolla ammuttu resurssijako.

Kuukausiraportti toimii jo nyt määräaikaisuuksien täyttöluvan edellytyksenä. Organisaation asumispalvelupäällikkö puoltaa tai vastustaa määräaikaisuutta kuukausiraportista näkyvän tarpeen perusteella.
 

Asumisen vaihtoehdot haastavat henkilökunnan

Härköselle RAFAELA® on myös työn- ja toiminnanohjauksen väline. Vammaispalveluissa puretaan vauhdilla laitoshoitoa, ja asukkaat muuttavat asumisyksiköihin. Asumisen vaihtoehtoja on erilaisia, mikä pakottaa muuttamaan ja pohtimaan myös työn tekemistä.

- Tämä haastaa henkilökunnan. Työtä täytyy tehdä toisin. Helposti puhutaan kaikesta muusta paitsi asiakkaista. Meidän on kuitenkin ollut pakko miettiä, milloin tehdään yksikkökohtaisia töitä ja voisiko esimerkiksi pyykkiä pestä myös yhdessä asiakkaan kanssa.


Työntekijä saa vastuuta ja haasteita

Anna-Sofia Mannila työskentelee Metsäpuron asuntoryhmässä RAFAELA®-vastuuhenkilönä. Hänen mielestään järjestelmä ja vastuuhenkilönä toimiminen on antanut vastuuta ja haasteita.

- On ollut mielenkiintoista päästä mukaan yhteisiin tapaamisiin. Itse en olisi samoin osannut kyseenalaistaa asioita, hän pohtii. Kiire ja työn rankkuus ei aina näy raportissa. Se pakottaa pohtimaan omaa työnsuunnittelua.

Anna-Sofian mukaan työskentelyä kirittää myös jatkuva keskustelu siitä, mikä on hyvän hoidon taso omassa yksikössä.