FIM®-mittarilla realistinen kuva asiakkaan palvelutarpeesta

Espoo

Espoon vammaispalvelut käynnisti vuonna 2012 asumisvalmennustoiminnan ja silloin määriteltiin myös palvelun toimintamalli ja asiakasprofiili. Työkalukseen kaupunki valitsi FIM®-toimintakykymittarin, jota on nyt käytetty parin vuoden ajan.

- Eri yhteistyötahojemme hyvät kokemukset mittarin selkeydestä ja käyttöominaisuuksista vaikuttivat keskeisesti valintaamme. Myös toimintakykyarvioinnin yhtenäinen käytäntö eri toimijoiden kesken oli tärkeä tekijä, sanoo Espoon sosiaali- ja terveystoimen Vammaispalveluiden johtava ohjaaja Lena Astala.


FIM®-mittarin tietoa voidaan hyödyntää monella tasolla

- Keskeinen hyöty organisaatiolle on ollut se, että meidän ollut helpompi hahmottaa milloin ja millaisia palveluita asiakkaamme tarvitsevat, Lena Astala pohtii.

Tietoa on hyödynnetty Espoossa asumisyksiköiden toiminnan suunnittelussa, yksittäisen palvelun kuten asumisvalmennuksen toimivuuden arvioinnissa, asiakkaan vammaissosiaalityön päätösten tukena.

- Laajemmin julkisen organisaation hyötynä näen yhtenäisen toimintakykyarviointikäytännön lisäävän asiakkaiden moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin laatua ja tuottavan tasapuolisia palvelujen myöntämiskriteereitä, johtaja ohjaaja Lena Astala sanoo.
 

Elämänsä suurta muutosta elävät asiakkaat hyötyvät arvioinnista

Asumisvalmennusta hyödyntävät asiakkaat ovat vammaisia ihmisiä, jotka yleensä ovat keskellä suurta elämänmuutosta. Heille arviointi omista asumisen taidoista on hyvin arvokasta. Tieto tukee asiakkaan oppimista ja sopeutumista uudessa elämäntilanteessa.

- FIM®-arviointi tehdään määräaikaisen asumisvalmennusjakson aikana 2-3 kertaa. Arviointi tuo selkeästi esiin tietoa asiakkaan toimintakyvyssä tapahtuneista muutoksista, mikä on tärkeätä asiakkaalle, hänen lähipiirilleen ja erityisesti hänen kanssaan työskenteleville ammattilaisille, Astala määrittelee.

Arviointi tehdään ammatillisessa yhteistyössä.

Toimintakykyarvioita tehdään vuosittain 70-100 kappaletta. FIM®-mittaria käytetään toimintakyvyn arviointiin vakituisille asumispalveluiden asiakkaille, määräaikaisille asumisvalmennettaville ja myös tarvittaessa sosiaalityön asiakkaiden palvelutarpeen määrittämiseen.

Espoon vammaispalveluissa FIM®-arvioinnin tekevät käytännössä toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja asukkaiden vastuuhoitajat. Arvioinnit tehdään aina yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa. Kaikille mittaria käyttäville järjestetään säännöllistä käyttökoulutusta.
 

Tähtäimessä yhtenäinen toimintakäytäntö palvelutarpeen arviointiin

Lena Astala tähdentää, että laaja-alaista tietoa asiakkaan tilanteesta antavien arviointikäytäntöjen kehittäminen on Espoon vammaispalveluille keskeistä ja tärkeätä.

- Vammaisten asiakkaidemme palvelutarve perustuu aina jonkinasteiseen toimintakyvyn alenemiseen, hän muistuttaa. – Tavoitteemme onkin kehittää toimintakyvyn arvioinnille yhtenäinen toimintakäytäntö. Osana vammaispalveluiden asiakkaiden palvelutarpeen arviointia se koituu asiakkaidemme hyväksi.