Arvoperusteinen palvelutuotanto – analyysi EPR-tuotteistuksen soveltuvuudesta

HUS

Projektissa analysoitiin HUSin/Uudenmaan alueella EPR-potilasryhmittelyllä laskettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kokonaismäärä, väestöön suhteutettu määrä ja kustannukset. Tuloksia verrattiin muiden sairaanhoitopiirien/sote-alueiden tietoihin ja tunnistettiin alueen poikkeamat erityisesti koskien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kokonaisuuksia.

Tilaaja: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri