Blogit

22.8.2017

Yhtenäinen, terveysongelmiin pohjautuva potilasryhmittely ja tuotteistus tukevat laadun ja vaikuttavuuden seurannassa tarvittavan tiedon tuottamista.

Pia Fredriksson

10.8.2017

Toimiessani hoitotyössä lähiesimiehenä koin ajoittain riittämättömyyttä työmäärän ja -tehtävien edessä. Kohtasin tilanteita, joissa en ollut lainkaan varma siitä, miten minun olisi tullut toimia.

Auli Karttunen

3.8.2017


Hoiva- ja sosiaalialalla vaaditaan laatua ja tuloksia, jotka tulisi todentaa luotettavasti.

Satu Kainulainen

3.8.2017


TUVA®-toimintakykymittarin tuottamaa tietoa voi hyödyntää moni toimija ja monin eri tavoin. Näin väitän.