Johtamisen sietämätön keveys

Toimiessani hoitotyössä lähiesimiehenä koin ajoittain riittämättömyyttä työmäärän ja -tehtävien edessä. Kohtasin tilanteita, joissa en ollut lainkaan varma siitä, miten minun olisi tullut toimia. Usein pelastukseni oli tuki ja oppi kannustavilta esimiehiltä, kollegoilta ja verkostoilta. Hoitoalalla esiintyy yhteisöllisyyttä, jonka arvoa on vaikea mitata mutta jota ilman on ikävä olla.


Työtä, työn kuormitusta ja laatua voi mitata myös hoitotyössä. Työskentelen hoitoisuusluokitusjärjestelmän asiantuntijana ja tavoitteeni tukea terveydenhuollon organisaatioita tuottamaan potilaslähtöistä tietoa hoitotyön ja hoitotyöntekijöiden johtamisen tueksi.

Teos, johon otsikossani viittaan, on tuulahdus 80-luvulta kuvaten taiteilijoiden ja intellektuellien asemaa muuttuneessa yhteiskunnassa ja kamppailua vierasta miehittäjää vastaan. Hoitotyössä mekin toimimme alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Joskus tuntuu jopa siltä, että kamppailemme vierasta miehittäjää vastaan tulevan sote-muutoksen ravistellessa ja ehkä horjuttaessakin tuttuja rakenteitamme. Näkemällä muutoksen aina ensisijaisesti mahdollisuutena ja yhtenä osana nykytodellisuuttamme otamme ensimmäisen askeleen kohti kehittymistä. Muutoksen kourissa meidän täytyy kuitenkin myös tiedostaa siihen sisältyvä uhka, muutos ei ole hallittu tai selkeä ellei sitä kyetä johtaa.

Valmistautuminen muutokseen ja avaus uusiin toimintatapoihin alkaa keskustelemalla, petaamalla, hakemalla tietoa, perustelemalla. Tarvitsemamme ratkaisut eivät vain tipahda syliimme vaan me luomme ne omalla toiminnallamme. Vaatii johtamisosaamista osata analysoida, arvioida ja viedä tieto käytäntöön. Tällä tavoin jalostamme tietoa, kehitämme toimintaamme ja saamme olla muutoksen aallonharjalla.

Seuraamme ja käymme jatkuvasti keskusteluja sote-rakenneuudistuksen vaikutuksista tämän päivän hoitotyöhön. Haluan itse uskoa rakennemuutoksen tuovan yhteiskuntaamme ja terveydenhuoltoomme kauan kaivattua uudistamista, tehostamista ja kehittymistä, jota ei kuitenkaan toteutettaisi hoitotyöntekijöiden jaksaminen tai potilasturvallisuus uhraten.

Esimiestyö ei ole ikinä ollut helppoa. Tehtävien kasaantuessa, toimintakentän ja –tapojen kehittyessä sekä lainsäädännön ja käytännön ristipaineissa on johtaminen entistä haasteellisempaa.

Me FCG:llä haluamme tarjota omaa osaamistamme sekä luokitustuotteidemme tarjoamaa tietoa tueksi käytännön hoitotyön johtamiseen. Tavoitteenamme on yhteistyössä kanssanne luoda maahamme entistä parempaa ja laadukkaampaa hoitotyötä kansalaistemme hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Pia Fredriksson
asiantuntija
FCG