Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus

Vanhusten hoiva-alalla kuohuu. Sinänsä tilanne ei ole uusi, henkilöstömitoituksesta on keskusteltu jo vuosien ajan. Nyt tilanne pääsi kärjistymään erittäin valitettavalla tavalla.


Viime päivinä huomio on kohdistunut yksityisen sektorin toimintaan, mutta vastaaviin ongelmiin törmätään toki myös julkisella sektorilla. Henkilöstömitoituksen yhteydessä puhutaan usein siitä, pitäisikö tietty mitoitus kirjata lakiin. Kuitenkin eksaktien lukumäärien sijaan tulisi keskittyä siihen, että henkilöstöresurssit kohdistetaan oikein ja määriteltyjen kriteereiden mukaisesti eli oikea määrä hoitajia, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Kuten muutkin tärkeät hoitoalalla tehtävät päätökset, henkilöstöresursoinnin tulee perustua tietoon. Tiedolla johtaminen on avainsana tässäkin asiassa. Toimintakykymittareiden avulla voidaan selvittää asiakkaan avuntarpeen määrä ja hoitoisuusluokitusjärjestelmän avulla rajalliset henkilöstöresurssit saadaan kohdistettua oikein. Välineet meillä jo on, nyt viimeistään on aika valjastaa ne ja niiden avulla saatava tieto hyötykäyttöön.


Lotta Sokka
erityisasiantuntija, hyvinvointi ja sote
FCG Konsultointi Oy