Kompassi kartoittaa asiakkaan tilanteen

kompassi

 

Asiakkaan kokonaistilannetta voi olla vaikea hahmottaa varsinkin silloin, kun siihen liittyy useita toimijoita. Kompassi-palvelun ydinajatuksena on tarjota asiakkaalle helposti lähestyttävä ja havainnollinen tapa kertoa elämäntilanteestaan. Kompassi visualisoi tilanteen keskeisillä elämänalueilla ja tekee näkyväksi tarpeellisen palveluverkoston.

Kompassissa on seitsemän sektoria: työelämä, terveys, psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky, arjen hallinta, talous, osallisuus ja sosiaalinen tilanne. Kukin osa-alue on pisteytetty yhdestä viiteen, ja asiakas tekee aluksi yleisarvion omasta elämästään. Kuhunkin sektoriin liittyy syventäviä kysymyksiä.

Kompassilla tehdään näkyväksi toimijaverkostoa ja yhteistyötä, ja se antaa johtamiselle työkalun tulosseurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin. Pitkällä aikavälillä Kompassi kertoo, mitkä palvelut toimivat, mitä puuttuu ja mitä pitää edelleen kehittää.

Kompassia on helppo käyttää tabletilla, ja se tukee asiakkaan ja asiakaspalvelijan välistä vuoropuhelua.

 

Tutustu Kompassin esittelyyn