Sote-uudistus haastaa johtamisen 

Sote-uudistuksen myötä aiemmin jaetut toiminnot organisoidaan suuriksi monitoimijaisiksi kokonaisuuksiksi. Palveluiden tulee olla oikea-aikaisia, kustannustehokkaita ja vaikuttavia.

Asiakkaan toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointi on aina hoitotyön lähtökohta. Johtamisessa selkeästi jäsennelty, nopeasti saatava tieto on edellytys, jotta yhdessä toimiminen olisi tuloksellista. Tietoa tarvitaan resurssien optimaalista mitoituksesta, palveluiden käytön volyymistä, syistä, sisällöstä ja käytetyistä resursseista.

Olemme nyt siirtymässä tiedon keräämisestä tiedolla johtamiseen.